Cases / Försörjningsindustrin

Försörjningsindustrin

Privatisering av försörjningsindustrin

Capax klarade verkligen utmaningen, och jag är övertygad om att vi har anställt en mycket skicklig projektledare.”

Tina Otterstrøm Jensen, Novafos

Capax har bistått med rekryteringar i samband med privatiseringen av de försörjningsföretag som levererar vatten och spillvatten i Danmark.

Privatiseringen av försörjningsindustrin innebar att flera av försörjningsföretagen behövde slå sig samman, och att en ny rekryteringsprocess behövdes.

Att rekrytera specialister till försörjningsindustrin handlar om att hitta kandidater inom en smal målgrupp som är högst specialiserade ingenjörer inom områden som exempelvis hydraulik och spillvatten.

 

Försörjningsindustrin har inte varit van vid att hantera headhunting, vilket innebar att branschen behövde anpassa sig efter det nya sättet att locka specialister och därför behövde någon med expertis.

Lärdomar

Capax involverades i rekryteringen åt de 8–10 största försörjningsföretagen i Danmark, och hanterade flera olika specialisttjänster. Det har varit en omfattande process som varade flera år.

Mer information om rekrytering til försörjningsindustrin?

Kontakt

Capax Marianne

Marianne Petersen

Chief Recruitment Consultant & Team Lead