Cases / Försvarsmakten

Försvarsmakten

Tekniska profiler åt Försvarsmakten

Capax har ingått ett treårigt ramavtal med den danska försvarsmakten om rekrytering av tekniska specialister till Försvarsmakten.

Försvarsmakten har ändrat sin strategi i förhållande till att rekrytera och attrahera nya IT-specialister och ingenjörer.

Detta innebar att där de tidigare löste uppgiften själva, har de nu en extern rekryteringsbyrå för att headhunta de specialister de behöver. År 2020 vann Capax ett treårigt ramavtal om rekrytering och sökning av tekniska profiler åt Försvarsmakten.

Capax ska kontinuerligt hitta profiler som är tekniskt tunga i förhållande till att kunna hantera det danska försvarets komplexa och samhällskritiska uppgifter.

Capax viktigaste uppgift är att hitta kandidater som tidigare har arbetat med komplexa uppgifter inom denna sektor. Vi behöver bland annat hitta profiler för IT-arkitekturen och Cyber Security.

Lärdomar

Med vår professionella expertis har vi undersökt marknaden och fått en god inblick i vad som krävs för att rekrytera den här typen av tekniskt tunga profiler åt Försvarsmakten.

Vi fortsätter att arbeta med rekryteringar inom denna sektor och utvecklar kontinuerligt vår rekryteringsprocess.

Mer information om tekniska profiler åt försvarsmakten?

Kontakt

Emil Plaugmann

Partner