Så här går vår
rekrytering till

På Capax anpassar vi våra tjänster specifikt till den individuella rekryteringen. Vi säkerställer en fördjupad analys och definition av uppdraget i samarbete med er, innan vi börjar med själva rekryteringen.

För varje uppdrag utser vi en senior rekryteringskonsult som ansvarar för att uppdraget utförs i tid och med hög kvalitet. Det innebär att varje rekrytering hanteras av en erfaren rekryteringskonsult, som tillsammans med en konsult och en researcher ser till att uppdraget blir löst inom de definierade ramarna.

Rekryteringsprocessen

All information i rekryteringsprocessen behandlas med största konfidentialitet. Det gäller både information om era önskemål, information som ges till kandidaterna samt vilken information ni vill att vi samlar in om potentiella kandidater.

En rekryteringsprocess tar ofta mellan 5–8 veckor och följer dessa steg:

Våra tjänster

Search &
Selection

Vår Search & Selection-process identifierar potentiella kandidater i Sverige och utomlands, om det är relevant. På detta sätt säkerställer vi att ni får den bredaste gruppen av kvalificerade kandidater att välja mellan.

Våra konsulter tar ansvar för att ni i slutändan sitter med rätt kandidat till önskad tjänst – oavsett om de finns i Sverige eller utomlands.

Limited search

Syftet med Limited Search är att ge er enkel och snabb tillgång till IT-specialister, ingenjörer och chefer med en teknisk bakgrund som annars kan vara svåra att få tag på. 

Capax har byggt upp en Talent Map inom ett antal specialistområden, där vi kontinuerligt identifierar kandidater med specifik spetskompetens.

Om ni har svårt att tillsätta en specialisttjänst kan vi hjälpa till genom att presentera er för kvalificerade kandidater. Limited Search är utformat för att hjälpa till med rekryteringsuppdrag som inte nödvändigtvis kräver en fullständig Search & Selection-process.

Frilansare

Capax erbjuder urval av högkvalificerade IT-specialister, ingenjörer och chefer med teknisk bakgrund för projektanställning och tillfälliga uppdrag på frilansnivå.

Detta kan vara relevant om ni har en stor arbetsbelastning under en begränsad tid eller inte vill anställa fler medarbetare. En projektanställning eller en tillfällig anställning kan, om så önskas, leda till tillsvidareanställning efter en överenskommen period.

Läs mer om frilansare här

Personlighetstest

Ett personlighetstest kan vara ett värdefullt verktyg som en del av en rekryteringsprocess eftersom det kan visa relevanta parametrar hos lämpliga kandidater. Personlighetstestet används som ett komplement till andra verktyg, till exempel samtal.

Vi erbjuder som en del av vår rekryteringsprocess att personlighetstesta kandidaterna. Vi har också möjlighet att testa medarbetare eller kandidater som inte ingår i en rekryteringsprocess hos Capax.

Vi är certifierade i personlighetstesterna MPA och OPQ32.

Skrivning av jobbannonser

På Capax har vi en fördjupad branschkunskap och en unik inblick i de faktorer som får kandidaterna att välja er.

Därför kan vi erbjuda kvalificerad och specifik sparring i samband med utformningen av jobbannonser, för att säkerställa att ni med hjälp av högkvalitativa jobbannonser lockar till er rätt tekniska profiler.

Outplacement

Att säga upp en eller flera medarbetare är svårt för både medarbetarna och företaget. Det finns mycket att tänka på för båda parter, inte minst att man behöver hjälpa den eller de drabbade medarbetarna att komma vidare i karriären, men också att underlätta för sig i en svår process.

Läs mer om outplacement här

Mer information om rekryteringsprocessen?

Kontakt

Emil Plaugmann

Partner