Vem är vi?

Vårt namn: Capax är latin och betyder kapacitet

”Vi ställer extra kapacitet till förfogande för att du ska kunna hitta nyckelpersoner i tekniska sökningar i samband med rekrytering, användning av frilansare samt rådgivning.”

Vår historia

2010

Capax grundas av IDA:s dotterbolag Teknologiens Mediehus i samarbete med Christina Just som svar på marknadens växande efterfrågan på IT-specialister, ingenjörer och chefer med teknisk bakgrund. Det nära samarbetet bildar en stark grogrund för uppbyggandet av Danmarks ledande företag inom specialistrekrytering.

2017

Capax styrelse professionaliseras i och med utnämningen av Henrik Winther, som är Executive Vice President för COWI Danmark.

2019

Efter en management buy-out blir Capax en självständig konsultverksamhet med målet att skapa affärsmöjligheter inom nya specialistområden. Samtidigt ansluter sig Emil Plaugmann till partnerkretsen. Emil har varit en del av Capax sedan 2010 och har hjälpt till att bygga upp Capax.

Vår kultur & våra värderingar

Vi har en ”vi kan”-mentalitet. Vår ambition är att lösa alla uppdrag oavsett svårighetsgrad, och det är en ambition som vi är mycket stolta över att leva upp till.

Vi lyckas tillsätta svåra tjänster eftersom vi ser varje uppdrag som ett samarbete där vi ställer vår hjälp och expertis till förfogande. Vi närmar oss uppdraget med ett ärligt förhållningssätt, där vi med vår kompetens och branschkunskap informerar om vad som kan och inte kan göras. Det är viktigt att vi når enighet om tjänsten och vad som är möjligt, innan vi tar oss an uppdraget.

Vi tror på ordningssamhet och likvärdigt samarbete. Vi agerar som er samarbetspartner och vi är stolta över våra solida och långsiktiga kundrelationer och gör allt vi förmår för att säkerställa att ni är nöjda, och att vi når i mål med alla våra rekryteringar.

Det är viktigt för oss att vi är rätt matchning för er.

Våra konsulter

Högst specialiserade rekryteringskonsulter

Våra konsulter är djupt specialiserade på headhunting av IT-specialister, ingenjörer och tekniska chefer. Vi löser också konsultuppdrag i samband med rekryteringsprocesser, outplacement och användning av frilansare

Alla konsulter har minst en masterexamen och är bland de bästa i sin årskurs. Som de enda i branschen erbjuder vi ett examensprogram där våra nya medarbetare får hela rekryteringsverktygslådan och byggs upp som konsulter. På detta sätt säkerställer vi att de grundligt förstår branschen och får rätt utbildning för att kunna rekrytera önskade profiler.

Kontakta oss

Christina Just

Managing partner

+45 50903030
cj@capax.dk

Emil Plaugmann

Partner

+45 22263407
emp@capax.dk

Julie Skov

Senior Rekrutteringskonsulent and Assistant Teamleder

Sine Jelle

Senior Rekrutteringskonsulent and Teamleder

+45 21661104
sdj@capax.dk

Marianne Petersen

Chefkonsulent and Teamleder

+45 51689858
mkp@capax.dk