Vem är vi?

Hållbarhet

På Capax har vi ett dedikerat mål att bli så hållbara som möjligt. Vi hittar stor inspiration hos partners som t.ex. Novo Nordisk och Energinet, båda arbetar för energioptimering och minskat avfall.

Med huvudkontor beläget i hjärtat av Nordhavn, Köpenhamns nya hållbara stadsdel, är Capax omgiven av hållbara lösningar. I form av DGNB-certifierade byggprojekt, med energieffektiva stadsområden, och närhet till högklassig kollektivtrafik, strävar Nordhavn efter att minska CO2-utsläppen med 70 % till 2030.

Vi tror att konkurrens och ansvar går hand i hand. Därför är vi mycket stolta över att följa kunders exempel som By & Havn. Genom alla sina projekt fokuserar de på utveckling, inte bara ekologiskt, utan också socialt och ekonomisk miljö. Hållbarhet för Capax innebär: att hantera frågor baserade på miljön. Vi tror också att optimering inte bara handlar om fler lösta arbetsuppgifter på kortare tid. Det är minst lika viktigt att optimera utnyttjandet av dagliga produkter och resurser.

Därför har vi infört ett antal konkreta initiativ för mer hållbarhet i Capax:

  • Transport: Vi går långt för att minimera vårt CO2-avtryck. Vi uppmuntrar våra anställda att cykla, åka kollektivt eller elbil. Idag använder mer än 80 % av våra anställda antingen cyklar eller kollektivtrafik till och från jobbet, 14 % antingen går eller kör elbil, medan endast 6 % använder bilar som drivs med fossila bränslen.
  • Pappersminskning: Vi har stort fokus på att generellt använda så lite papper som möjligt och föredrar digitala dokument, snarare än fysiska. När vi skriver ut är det på återvinningsbart papper, och vår skrivare är förinställd att skriva ut på båda sidor, för att alltid halvera mängden papper.
  • Mindre matsvinn: Vi anpassar vårt lunchupplägg efter hur många vi är på kontoret, så vi minskar matsvinnet. Vi har vegetariska dagar i veckan för att minimera vår köttkonsumtion. Dessutom erbjuder Capax matlådor till alla anställda där eventuell överskottslunch kan tas med hem.
  • Energioptimering: Vårt belysningssystem på kontoret styrs av rörelsesensorer, så inga lampor står och lyser i onödan. Dessutom har vi installerat en universalbrytare, som efter arbetsdagens slut stänger av all strömförsörjning.

Vår historia

2010

Capax grundas av IDA:s dotterbolag Teknologiens Mediehus i samarbete med Christina Just som svar på marknadens växande efterfrågan på IT-specialister, ingenjörer och chefer med teknisk bakgrund. Det nära samarbetet bildar en stark grogrund för uppbyggandet av Danmarks ledande företag inom specialistrekrytering.

2017

Capax kommer att bli det största ingenjörsökhuset i Danmark.
För andra året i rad tar Capax emot Børsens Gazelle som ett av landets snabbast växande företag. 

Capax styrelse professionaliseras i och med utnämningen av Henrik Winther, som är Executive Vice President för COWI Danmark.

2019

Efter en management buy-out blir Capax en självständig konsultverksamhet med målet att skapa affärsmöjligheter inom nya specialistområden. Samtidigt ansluter sig Emil Plaugmann till partnerkretsen. Emil har varit en del av Capax sedan 2010 och har hjälpt till att bygga upp Capax.

Vår kultur & våra värderingar

Vi har en ”vi kan”-mentalitet. Vår ambition är att lösa alla uppdrag oavsett svårighetsgrad, och det är en ambition som vi är mycket stolta över att leva upp till.

Vi lyckas tillsätta svåra tjänster eftersom vi ser varje uppdrag som ett samarbete där vi ställer vår hjälp och expertis till förfogande. Vi närmar oss uppdraget med ett ärligt förhållningssätt, där vi med vår kompetens och branschkunskap informerar om vad som kan och inte kan göras. Det är viktigt att vi når enighet om tjänsten och vad som är möjligt, innan vi tar oss an uppdraget.

Vi tror på ordningssamhet och likvärdigt samarbete. Vi agerar som er samarbetspartner och vi är stolta över våra solida och långsiktiga kundrelationer och gör allt vi förmår för att säkerställa att ni är nöjda, och att vi når i mål med alla våra rekryteringar.

Det är viktigt för oss att vi är rätt matchning för er.

Våra konsulter

Högst specialiserade rekryteringskonsulter

Våra konsulter är djupt specialiserade på headhunting av IT-specialister, ingenjörer och tekniska chefer. Vi löser också konsultuppdrag i samband med rekryteringsprocesser, outplacement och användning av frilansare

Alla konsulter har minst en masterexamen och är bland de bästa i sin årskurs. Som de enda i branschen erbjuder vi ett examensprogram där våra nya medarbetare får hela rekryteringsverktygslådan och byggs upp som konsulter. På detta sätt säkerställer vi att de grundligt förstår branschen och får rätt utbildning för att kunna rekrytera önskade profiler.

Kontakta oss

Emil Plaugmann

Partner

Christina Just

Managing partner

Capax Sine

Sine Jelle

Senior Recruitment Consultant & Team Lead

Capax Marianne

Marianne Petersen

Cheif Recruitment Consultant & Team Lead

Capax Julie

Julie Skov

Senior Recruitment Consultant & Team Lead

Henriette Dalsgaard Busch

Digital Marketing Manager

Sofie Okholm

Senior Recruitment Consultant

Rikke Barlund Hansen

Senior Recruitment Consultant

Monika Hürtig

International Recruitment Consultant

William Pokriva

International Recruitment Consultant

Xenia Reimers Rosiak

International Recruitment Consultant

Vanda Davani

International Recruitment Consultant

Freja Heltborg

International Recruitment Consultant

Maria Winterberg

International Recruitment Consultant

Mette Sommerlund Thomsen

International Recruitment Consultant

Simone Wind Gregersen

International Recruitment Consultant

Sebastian Vestergaard Guldager

Junior Recruitment Consultant

Johanne Rosbjerg

Junior Recruitment Consultant

Magnus Wiinholt

Marketing and Communcation Assistant

Mia Margurite Malloy

Commercial Law Assistant

Rikke Gyldvig

Business Analyst

Iben Trier

Internal HR Assistant

Cathrine Stensberg Jafari

Commercial Assistant

Dicte Sarah Jensen

Marketing Assistant

Agnete Tofte Hansen

Piccoline and IT Assistant