Dataförvaltning
Behandling av personuppgifter
CAPAX RECRUITMENT ApS

Detta samtyckesdokument gäller behandling och offentliggörande av dina personuppgifter.

Capax registrerar bara de uppgifter som du själv förmedlar till Capax, däribland namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, civilstånd, arbetslivserfarenhet, kurser, utbildning, certifieringar, fritidsintressen, språkkunskaper, referenser samt eventuella anledningar till önskemålet om att byta jobb.

Databehandlingens syfte

Uppgifterna används för att presentera dig för organisationer som söker nya medarbetare. Capax vidarebefodrar följande personuppgifter till de företag som söker nya medarbetare; namn, ort, ålder, civilstånd, arbetslivserfarenhet, kurser, utbildning, certifieringar, fritidsintressen, språkkunskaper, referenser samt eventuella anledningar till önskemålet om att byta jobb.

Avtalets giltighet och databehandlingens tidsperiod

Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt då kandidaten godkänner att Capax lagrar personuppgifterna.

Avtalet gäller ända tills kandidaten drar tillbaka sitt samtycke.

Kandidatens rättigheter och upplysningsplikt

Kandidaten har alltid rätt att be Capax om information om, korrigering av, borttagning av och begränsning av behandlingen av de egna personuppgifterna, samt rätten till dataportabilitet. Ta kontakt med Capax på contact@capaxrecruitment.com. Om upplysningarna redan har vidarebefordrats till ett företag kommer de inte att dras tillbaka av Capax – se nedan – men Capax kommer att informera företaget om att uppgifterna har korrigerats, tagits bort etc. Borttagning sker utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter mottagandet av begäran.

Kandidaten har alltid rätt att skicka klagomål till Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/).

Registeransvarig

Capax Recruitment ApS, Orient Plads 1. 2, 2150 Nordhavn (organisationsnummer 33079974)

Dataskyddsombud (DPO)

dpo@capax.dk

Datalagring

Data lagras normalt utan tidsmässig begränsning.