Hållbarhet

Vi har som mål att bli så hållbara som möjligt.

Vi finner stor inspiration i partners som Novo Nordisk och Energinet, som båda arbetar för energioptimering och avfallsminskning.

Capax har sitt huvudkontor i hjärtat av Nordhavn, Köpenhamns nya hållbara stadsdel, och är omgiven av hållbara lösningar. I form av DGNB-certifierade byggprojekt med energieffektiva stadsdelar och närhet till högklassig kollektivtrafik har Nordhavn som mål att minska koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

Vi anser att konkurrens och ansvar går hand i hand. Därför är vi mycket stolta över att följa exemplet från kunder som City & Port. I alla sina projekt fokuserar de på utveckling, inte bara ekologisk, utan även social och ekonomisk miljö. Hållbarhet för Capax innebär att ta itu med frågor med fokus på miljön. Vi tror också att optimering inte bara handlar om att göra mer arbete på kortare tid. Det är minst lika viktigt att optimera användningen av dagliga produkter och resurser.

Hur vi arbetar med hållbarhet

Vi har infört ett antal konkreta åtgärder för ökad hållbarhet inom Capax.

Transport

Vi har åtagit oss att minimera vårt koldioxidavtryck. Vi uppmuntrar våra anställda att cykla, åka kollektivtrafik eller använda elbilar. I dag cyklar mer än 80 % av våra anställda eller använder kollektivtrafik till och från jobbet, 14 % går eller kör elbil, medan endast 6 % använder bilar som drivs med fossila bränslen.

Minskning av papper

Vi fokuserar på att använda så lite papper som möjligt och föredrar digitala dokument framför fysiska. När vi skriver ut är det på återvinningsbart papper, och vår skrivare är inställd på att skriva ut på båda sidor, så att vi alltid halverar pappersmängden.

Mindre matsvinn

Vi anpassar vårt lunchschema efter hur många som är på kontoret, så att vi minskar matsvinnet. Vi har vegetariska dagar varje vecka för att minimera vår köttkonsumtion. Dessutom tillhandahåller Capax lunchlådor till alla anställda, där överflödig lunch kan tas med hem.

Optimering av energi

Vårt kontorsbelysningssystem styrs av rörelsesensorer, så inga lampor brinner i onödan. Dessutom har vi installerat en universalbrytare som stänger av all ström när arbetsdagen är slut.