Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

IT

Stat

København K

Region Hovedstaden

1301

 

 

Segment: IT
Industry:  Stat
City: København K
State/Province: Region Hovedstaden
Postal Code: 1301

Slået op: 25.03.2022

Systemadministrator

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Om Rigsrevisionen:

Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. De arbejder i spændingsfeltet mellem Folketinget og forvaltningen og agerer på den måde Folketingets vagthund.

Rigsrevisionen står for at revidere regnskaber for statslige og statsfinansierede virksomheder og gennemgår regnskaber for virksomheder, hvortil staten yder tilskud o.l. De udfører årsrevision og større undersøgelser. I den forbindelse sørger de for at statslige myndigheder, andre statsligt finansieret styrelser og virksomheder overholder gældende love og regler og forvaltes sparsommeligt, produktivt og effektivt. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer.

Organisatorisk består Rigsrevisionen af 18 kontorer fordelt på 4 afdelinger med i alt ca. 280 ansatte. Rigsrevisionen prioriterer selvstændighed og fleksibilitet højt, hvilket betyder at medarbejderne selv er med til at tilrettelægge deres arbejde og har stor indflydelse på opgaverne. Derudover er der et stort fokus på det sociale miljø og interne relationer bl.a. har de en personaleforening, som står for at arrangere sociale arrangementer som DHL-stafet, vinsmagning og juletræsfest mm.
 
Afdelingen: 
Du vil blive en del af kontoret for ’It og Økonomi’ som i alt rummer 15 medarbejdere, hvoraf 10 er tilknyttet it. Her vil du særlig arbejde sammen med de 3 medarbejdere i driftsteamet, som har ansvaret for hele IT værdikæden, som rummer både servere, pc’er og it-sikkerhed.
 

Teamet har et højt fagligt engagement og sætter en stor ære i at yde en god service til fagkontorerne. De har en uformel omgangsform og et godt socialt samvær. Teamet er primært på kontoret, men har mulighed for at arbejde hjemme hver onsdag, såfremt opgaverne tillader det, samt planlægge yderligere hjemmearbejde ad hoc i dialog med ledelsen. Teamet er gode til at hjælpe hinanden og samarbejde, derudover bruger de i høj grad hinanden i forbindelse med faglig sparring.

 
Gennemsnitligt har Rigsrevisionen en 37-timers arbejdsuge (inkl. frokost). De har flekstid, så du har gode muligheder for at skabe balance mellem karriere og fritid.
 
Stillingen 
Som Systemadministrator i Rigsrevisionen vil du være med til at sikre stabil drift af deres centrale systemer og udvikle vores dataplatform. Du bliver ansvarlig for flere af revisionens centrale systemer, herunder skal du sikre, at de kører stabilt og effektivt. Vedligeholdelsen og opdateringerne sker i tæt dialog med systemejerne og med skyldigt hensyn til at brugerne generes mindst muligt.

Du vil få en særlig opgave med at installere, konfigurere og drifte revisionens data analytics-applikationer. Rigsrevisionen er på en rejse, hvor de ønsker at flytte mere af deres software til clouden, herunder disse data programmer. I den forbindelse vil de se til dig, når det kommer til sparring og ideer omkring, hvordan man kan gøre dette på en god og effektiv måde.

Rigsrevisionen har en strategisk ambition om at blive mere datadreven i deres revision, og derfor drifter og tester de en række data- og analytics-værktøjer med henblik på at øge omfanget og kvaliteten af deres revision. Det er en strategisk indsats, som har stor bevågenhed, og som du vil skulle gennemføre i tæt samspil med ledelsen og brugerne.
 
Ansvarsområder
   • Være systemadministrator for en eller flere af revisionens on-premise fagsystemer – eksempelvis P360 og revisionsstøttesystemet TeamMate+
   • Vedligeholde og sørge for drift af flere Microsoft remote servere
   • Være ansvarlig for data analytics programmer – eksempelvis ArcGis, R, Stata,
   • Sikre løbende vedligeholdelse af økonomiinstallationer – eksempelvis SLS og ØDUP
   • Varetage kontakten til leverandører
   • Bidrage til strategiske overvejelser om større brug af eksterne it-services og cloud

Requirements

   • Har 2-3 års erfaring med lignende opgaver – gerne fra en statslig myndighed
   • Er udviklingsorienteret
   • Er struktureret og sætter en ære i at lave god dokumentation, så andre kan tage over på en opgave, når der er behov for det.