Jobinfo

Segment:

Industry:

City:

State/Province:

Postal Code:

Engineering

Rådgivning

Solrød Strand

Region Sjælland

2680

 

 

Segment: Engineering
Industry:  Rådgivning
City: Solrød Strand
State/Province: Region Sjælland
Postal Code: 2680

Slået op: 31.12.2021

Projektledere til Byggemodning

Full time / Capax Recruitment / Danmark

Vi søger en ny kollega, der både kan formidle og fordybe sig i teknik og drikkevand

Danske Vandværker

Danske Vandværker er de danske drikkevandsforsyningers brancheorganisation. Omkring 1800 vandværker og forsyninger er medlemmer samt omkring 300 virksomhedsmedlemmer fra vandbranchens industri og leverandører. Danske Vandværkers aktiviteter omfatter blandt andet rådgivning, kursusvirksomhed, netværk og politisk interessevaretagelse samt information til og om branchen, herunder oplysning til medlemmer – primært vandværker – om drikkevand. Desuden arbejdes der for en sikker, effektiv og klimavenlig vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Stillingen

Med denne stilling har du mulighed for at bringe din viden inden for vandteknik og vandværker i spil på en unik måde. Som brancheforening er det vigtigt, at vi er på forkant med udviklingen både teknologisk og lovgivningsmæssigt. Du får derfor en central rolle i vidensindsamling og deltagelse i arbejdsgrupper samt projekter, med henblik på at understøtte udviklingen inden for og driften af vandværkerne. Du indgår naturligt i arbejdsgrupper på tværs af branchen, herunder med myndigheder, leverandører og vandværker mm.

Som brancheforening har vi en stor formidlingsopgave, hvorfor du sætter en ære i at formidle ny viden på en let og forståelig måde til vandværkerne, både omkring ny lovgivning og nye løsninger og muligheder. Som rådgiver formidler du både direkte 1:1 med vandværkerne, via artikler i nyhedsbreve og i Vandposten, på vores hjemmeside og med foredrag og undervisning. Du medvirker, også når vi skriver høringssvar om kommende lovgivning inden for dit fagområde. Samlet set skal alt dette støtte medlemsvandværker i deres drift og være med til at løfte kompetenceniveauet.

Vandbranchen er i disse år er i en rivende udvikling, bl.a. med øget digitalisering, nye standarder og vandbehandling. Den tekniske viden er central for at vi kan håndtere udfordringer med pesticider, biocider og PFAS mv, ønsker om blødgøring og videregående vandbehandling samt behovet for grøn omstilling til mere klimaneutral drift. Det forventes derfor, at du løbende tilegner dig ny viden og har lyst til at deltage i forskellige udviklingsprojekter.

Kan du brænde igennem med god rådgivning inden for teknisk vandværksdrift og er du en god formidler både i skrift og tale? Så er du måske vores nye kollega til teknisk rådgivning.

Du bliver en del af rådgivning og arrangementsafdelingen, hvor vi er 7 dygtige og ambitiøse medarbejdere, der arbejder med rådgivning og uddannelse af vores medlemmer.

 

Dine primære opgaver vil være

   • Indsamle ny viden og formidle via artikler og hjemmeside
   • Udarbejde og vedligeholde tekst til hjemmeside, artikler, skabeloner og vejledninger.
   • Bidrage til høringssvar på ny lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger mm. Herunder afsmitning til vandbanen, som kommer med det nye drikkevandsdirektiv.
   • Teknisk rådgivning til medlemmerne.
   • Deltagelse i arbejdsgrupper, netværk og seminarer til styrkelse af foreningens arbejde, viden og udvikling.
   • Medvirke med beskrivelser og udvikling af undervisningsmateriale til vores kurser og arrangementer
   • Undervisning i relevante emner (de fleste kurser foregår om aftenen og forskellige steder i landet).
   • Deltagelse i og evt. lede udviklingsprojekter, fx. kontrol af målere, fremtidens energivenlige digitale vandværk mm.
   • Oplægsholder på vandrådsmøder med faglige indlæg og evt. deltage på vores tre årlige fagmesser
   • Sekretær og support for teknisk forum, som er et udvalg bestående af driftsfolk, der fordyber sig i vandtekniske emner.

Dine kvalifikationer

   • Du har en teknisk baggrund fx som ingeniør inden for vandsektoren, maskinmester eller lign.
   • Du er en god formidler til alle niveauer og kommunikerer sikkert på dansk i skrift og tale.
   • Du har gerne projektledererfaring dog ikke et krav og er vant til at arbejde med deadlines.
   • Du er tålmodig, serviceminded og kundeorienteret og god til at finde løsninger på problemer.
   • Du har glimt i øjet og en god humor.
   • Du er struktureret og analytisk i din tilgang til opgaverne og har en resultatsøgende og kvalitetsbevidst arbejdsform.
   • Du har kørekort og kan bo i hele landet.

Vilkår

Dit arbejdssted bliver i vores domicil i Solrød med mulighed for to faste hjemmearbejdsdage (tirsdag og fredag). Der tilbydes en fuldtidsstilling med løn efter aftale. Vi har brug for din ekspertise og vil gerne ansætte dig 1. april 2022.

Ansøgning

Vi benytter Capax Recruitment til at bistå Danske Vandværker i hele rekrutteringsprocessen. Har du brug for at høre mere, inden du søger stillingen, er du velkommen til at kontakte rekrutteringsspecialist Marianne K. Petersen på telefon 51 68 98 58 eller faglig chef fra Danske Vandværker, Mette Oht Klitgaard på tlf. 5613 0336.

Vi afholder samtaler løbende så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Vi skal modtage din ansøgning senest fredag den 11. februar