Vad erbjuder Capax sina medarbetare?

Kandidatutlåtande

Interview med Managing Partner
Christina Just

Christina Just

Hur är Capax som arbetsplats?

”Hos Capax är professionalismen i fokus och det är våra medarbetares driv och passion som skapar vår framgång. Vi fokuserar på att skapa en bra och positiv atmosfär på arbetsplatsen där det finns plats för humor och mångfald.”

Vilken kultur kännetecknar Capax?

”Vi är en platt organisation där det är viktigt att alla våra medarbetare får möjlighet att prägla Capax’ framtida utveckling. Detta innebär att alla medarbetare har möjlighet att få medinflytande. Jag tror på att medarbetare ska göra det de gör bäst. Därför koncentrerar våra rekryteringskonsulter sig som utgångspunkt på själva rekryteringsprocessen och har inte kommersiellt ansvar. Vi försöker vara lyhörda för våra medarbetares önskemål och kompetenser i vår strävan efter bäst möjliga resultat.”

Hur jobbar man hos Capax?

”Det är viktigt att vardagen hos Capax präglas av intern sparring och teamwork, eftersom kundskapsdelning är essentiellt för att kunna säkerställa optimal kvalitet i lösningen av uppdrag för våra kunder. Arbetet hos Capax innebär också medansvar, förtroende och självständighet.”

Vad förväntar man av en ny medarbetare?

”En ny kollega hos Capax ska trivas på en arbetsplats med ett högt arbetstempo, många bollar i luften, konstanta deadlines och fokus som kan ändras fortlöpande. Medarbetarna ska också ha bra analytisk expertis och förmågan att sätta sig in i våra kunders komplexa önskemål och behov. Med alla dessa kvalifikationer som utgångspunkt visar man förtroende för medarbetarna och jag upplever i vardagen att det finns stor plats för flexibilitet.”

 

Christina är utbildad cand.merc. från CBS och diplomjournalist från Journalisthögskolan. Hon har under de senaste 10 åren jobbar med rekrytering, analyser och rådgivning av ingenjörer och IT-specialister. Christinas specialkunskap finns inom utveckling av nya rekryteringsmetoder och utveckling av rekryteringsstrategier.

Klik ind på Capax’ Instagram profil for at få et visuelt indtryk af os og vores hverdag.