Capax’ historia

IDA byggnad

Vem är vi?

Capax är latin och betyder kapacitet. Namnet valdes eftersom vi just kan erbjuda våra kunder en extra kapacitet i samband med rådgivning, coaching och rekrytering.

Vi etablerade oss år 2010 i Greater Copenhagen som svar på den ökande efterfrågan på marknaden för ingenjörer, IT-specialister samt tekniska chefer och har sedan dess präglats av stabil tillväxt. Hos Capax har vi ambitionen att lösa alla uppgifter oavsett svårighetsgrad – en ambition som vi lägger stor stolthet i att uppfylla.

Efter att ha skapat starka och långa relationer med våra kunder i Danmark gav det möjlighet till att ta Capax vidare på en resa in på den svenska marknaden, som från start varit en succé.

Med oss på denna resa har vi haft en klar konkurrensfördel på den svenska marknaden, då vi har organisatoriska rötter i den Nordiska ingenjörsföreningen, ANE. Denna sammanslutning har gett oss en djup förståelse för diverse discipliner inom vår nisch, samt en hög kunskapsnivå bland svenska kandidater på marknaden.

Vårt starka inträde på den svenska marknaden har betytt att vi har kunnat etablera ett fysiskt kontor i Malmö, vart vi löpande kan välkomna samt skapa långsiktiga relationer med nya kunder och samarbetspartners.