Om Capax

Om Capax

Experter i rekrytering av ingenjörer och IT-specialister

Capax Recruitment är ett nischföretag specialiserade inom rekrytering och headhunting av ingenjörer, IT-specialister samt tekniska chefer i Norden.
Vi utför konsultuppdrag i förbindelse med rekryteringsprocesser, talangutveckling samt sökning i globala talangpooler. Vi rekryterar såväl nationellt som globalt.
Hos Capax Recruitment har vi en unik fokus på – och insikt i branscher som omfattar IT och ingenjörer.
Denna unika branschkunskap har vi bland annat uppnått genom vår nära anknytning till den Nordiska Ingenjörsföreningen, ANE, som representerar mer än 340.000 ingenjörer i Norden, och har som mission att främja nordiska ingenjörer i internationella sammanhang.

Sammanslutningen mellan Capax och denna starka övergripande intresseorganisation, gör att vi fått en djup förståelse för olika discipliner inom vår nisch.
Därutöver har vi som nischföretag inom rekrytering skapat ett starkt kandidatnätverk samt en årlig meritlista på över 100 lösta Search & Selection uppdrag.

Läs mer om Capax’s historia