Mangfoldighed

Vi arbetar aktivt för att öka jämställdheten mellan könen.
Vi strävar efter att hitta de bästa kandidaterna, enbart baserat på deras färdigheter och kompetens.

När det inte finns tillräckligt många kvinnliga kandidater gör vi en extra ansträngning för att få in fler. Detta innebär att vi fortsätter att identifiera kandidater i våra sökprocesser tills vi har uppnått den önskade könsbalansen.

Rekryteringsprocessen på Capax är inte bara sökning och urval, vi hjälper också våra kunder att utforma platsannonser som de kan använda på sina egna plattformar för att de ska passa alla könen. Vår nisch; IT och teknik är fortfarande ett mansdominerat område, så det är viktigt att ha ett öga för bland annat könsord om vi ska få mer mångfald i dessa branscher. Genom att använda fel språkbruk kan företagen omedvetet avskräcka kompetenta kvinnliga kandidater och minimera tillämpningsområdet i en redan snäv bransch. Vi ser en ökad efterfrågan på mer mångfald i teknikjobb, och vi hjälper till att göra skillnad.

Vårt starka fokus på mångfald vid rekrytering sträcker sig även till vår interna rekryteringsprocess. Vi diskriminerar inte kandidater på grund av kön, sexualitet eller trosbekännelse. Våra konsulter är involverade i rekryteringsprocessens inledande skeden och ansvarar därför för att hitta de mest lämpliga kandidaterna utifrån kompetens och kvalifikationer. Därmed tar de också ett större ansvar för att öka mångfalden i de företag de arbetar för.

Löfte om mångfald mellan könen

Vi har undertecknat The Gender Diversity Pledge, där vi förbinder oss att aktivt arbeta för en jämnare könsfördelning i näringslivet, särskilt i styrelserummet och i ledningsgrupper.
Det danska industriförbundet (DI) samlar danska företag för att göra ett gemensamt åtagande om de 16 principerna för företagande för ökad mångfald mellan könen. Som en rekryteringsbyrå som specialiserar sig på tekniska ledarroller har vi möjlighet att göra skillnad. Tillsammans med DI och flertalet danska företag vill vi skapa en ny berättelse om ledarroller.

Läs mer om Danish Industries Gender Diversity Plea här.

Vill du veta mer om mångfald på Capax?

Kontakta

Capax Christina
Christina Just
Managing Partner