Tunnel Engineer

Kandidatutlåtande

Det rätta var att tacka ja

Yrkesmässig bakgrund

Bachelorexamen som civilingenjör med specialisering i infrastruktur vid HAM Institutet vid Arnhem Universitetet, Nederländerna.

Åtta års erfarenhet hos olika leverantörer på tunnelprojekt i Nederländerna och Sydkorea. Han jobbar nu för en rådgivningsverksamhet som tunnelingenjör.

Bakgrunden för att flytta till Danmark

Jag var nästan färdig med arbetet på ett projekt i Maastricht när jag kontaktades av Capax Recruitment. De berättade om jobbet och vad de letade efter.

Sedan talade jag med dem igen, och sedan ett par gånger med folk från rådgivningsverksamheten. Vi talade bland annat om vad det var för typ projekt som de skulle börja på. Projekten skulle enligt planen använda sig av en immersiv tunnelteknik, något som jag tidigare hade jobbat med vid en lång rad projekt i Nederländerna, och det var med till att övertyga mig att det var rätt att tacka ja till jobbet.

En ny kultur

Även om Nederländerna och Danmark liknar varandra mycket har jag ändå lagt märke till några skillnader mellan oss sedan jag kom till landet. Några av dem har att göra med den danska kulturen i allmänhet.

Exempelvis cyklar vi mycket i båda länder, men när ett gult ljus i Nederländerna betyder ”upp i pedalerna så vi kan komma över innan det blir rött” verkar det som om det betyder ”fullt stopp” i Danmark.” Kanske är det för att vi holländare är lite galna när vi cyklar, men jag tror också att det säger något om dansk mentalitet. Danskarna har en tendens att acceptera alla regler och uppföra sig mycket anständigt.

Den danska arbetsmiljön

En av de största förändringarna för mig rent yrkesmässigt har varit storleken på projekten som jag är involverad i. T.ex. involverade mitt senaste projekt för en entreprenör i Nederländerna 300 människor. Mitt nyaste projekt här hos rådgivningsverksamheten är en tunnel i Doha, Qatar, och det involverar bara mellan 20 och 30 personer härifrån.

Min avdelning är mycket internationell med folk från hela världen, men jag har haft möjlighet att titta närmare på några detaljer omkring dansk arbetskultur.

Precis som i Nederländerna så är den organisatoriska strukturen mycket platt i Danmark. Det betyder att du kan gå direkt till chefen eller be killarna på golvet om deras åsikter omkring ett givet projekt. Helt personligt tycker jag om att det är på det viset, men jag tror att det kan ta tid för utlänningar att vänja sig vid denna arbetskultur och umgängeston.

En skillnad mellan Nederländerna och Danmark är att mina kollegor här har en tendens att använda e-post mycket mer – ibland även om de närmast sitter i samma rum. Hos de entreprenörer som jag jobbade för i Nederländerna var trenden att vi talade mer face-to-face.
En annan rolig småsak är att anvisningarna för hur man ska utföra en uppgift eller använda en utrustning ibland kan vara att någon berättar för dig: “Åh du kan hitta en manual på intranätet”, och därefter lämnar de dig på egen hand, och då är det ditt ansvar att räkna ut hur allt fungerar.

Jag tror det kan bero på att danskarna uppskattar frihet under ansvar och folk som kan jobba självständigt – och de är mer än villiga att hjälpa dig om du ber om det.