Olja & gas

Case: Rörsystemdesigns ingenjör till olja & gas industrin

Våran kund saknade en kunnig rörsystemingenjör, som skulle ha erfarenhet av utmattning av material och strukturella styrkor eller annan kvalificerad numerisk analyserfarenhet. Utmaningen var att hitta en kandidat som kunde uppfylla kraven på anställningen och hade relevant branscherfarenhet. Med hjälp av Capax hittade kunden en kandidat på 1 månad.

Lessons learned: Kombinationen av Capax’s förmåga att få rekryterat kandidater i tal- och kunskapsdelning av marknaden omkring svåra tekniska ingenjörsprofiler bidrog till ett positivt samarbete.

För att höra mera: Kontakta Lina Svedberg