Cases / GN Group

GN Group

GN Group sexdubblas i storlek

Capax hjälpte till med rekryteringsprocessen när GN Group påbörjade en omfattande tillväxtresa.

På grund av corona har det varit nödvändigt för många att arbeta hemifrån, vilket har gjort att behovet av professionell ljudutrustning har exploderat. GN Group, närmare bestämt GN Store Nord, har under krisen sexdubblats i storlek. Detta innebär ett behov av fler medarbetare, särskilt inom FoU- och IT-områdena, till exempel IT-specialister, ljudingenjörer och programvaruingenjörer.

Capax har fungerat som GN:s HR-partner under hela processen i både individuella rekryteringar och massrekryteringar. Vi har bistått och samordnat processerna i samband med intervjuer, tester, vägledning, lönestatistik och feedback. Utmaningen låg i att anställa fler kandidater än vad som fanns tillgängligt i närområdet. Det är ett område med hög efterfrågan på kompetenta kandidater men med inte så många lämpliga profiler att välja mellan, vilket gjorde rekryteringen mer komplicerad.

Det var därför viktigt att tillsammans med kunden klargöra vilka geografiska områden utanför Danmarks gränser som man skulle rekrytera från. Därtill behövde vi ta reda på om kandidaterna var villiga att flytta till Danmark, eller om några profiler var tekniskt tunga nog för att arbeta från utlandet.

Lärdomar

Uppdraget togs i hamn genom att presentera GN för potentiella profiler varje vecka och fatta snabba beslut i förhållande till relevanta kandidater. Det skapade en stor volym och hög hastighet i rekryteringsprocessen. Totalt hade Capax fler än 100 lämpliga tekniska profiler.

Mer information om massrekryteringar till GN Store Nord?

Kontakt

Emil Plaugmann

Partner